Nettsider med emneord «disputas»

Publisert 30. nov. 2022 15:41

Mira Elise Glaser Holthe forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer 19.01.2023.

Portrettbilde av Anne Randi i skogen
Publisert 25. nov. 2022 08:53

Anne Randi Græsli har i doktorgraden sin forsøkt å lære elgen bedre å kjenne ved å utstyre dem med ulike typer sensorer. Nå skal arbeidet forsvares.

Portrettbilde av Hilde Forfang
Publisert 16. nov. 2022 08:52

Hilde Forfang har forsket på hva som gjør skoler i små kommuner i rurale områder gode. 29. november forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Giorgia Ausilio og hunden hennes
Publisert 26. okt. 2022 16:02

Å forstå rollen som mennesker har i økologiske samfunn får økende betydning nå som de store rovdyrene kommer tilbake til sine opprinnelige utbredelsesområder. Giorgia Ausilio kan mer enn de fleste om dette og 4. november forsvarer hun doktorgraden sin.

Portrettbilde av Giorgia Ausilio og hunden hennes
Publisert 20. okt. 2022 13:45

Giorgia Ausilio forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 04.11.2022.

Portrettbilde av Bjørg Midtskogen
Publisert 14. okt. 2022 08:38

Avhandlingen til Bjørg Midtskogen undersøker hvordan barnehageansatte kartlegger og vurderer barn, og hvordan de tar hensyn til barnets perspektiv i dette arbeidet. Nå skal arbeidet forsvares.

Portrettbilde av Magnus Esmark
Publisert 14. okt. 2022 08:00

Doktorgraden til Magnus Esmark handler om produksjon av EU-rett i medlemslandene. 28. oktober disputerer han ved Københavns Universitet.

Portrettbilde av Sigbjørn Litleskare
Publisert 4. okt. 2022 15:32

Funnene i doktorgradsprosjektet til Sigbjørn Litleskare viser at at virtuell grønn trening kan benyttes til helsefremmende arbeid. 5. oktober forsvarer han avhandlingen sin.

Portrettbilde av Pauline Book
Publisert 23. sep. 2022 11:43

Dagens klasserom inneholder et mangfold av elever med ulike erfaringer, interesser, ferdigheter og kunnskaper. Det gir et godt utgangspunkt for læring, ifølge Pauline Book som disputerer 7. oktober.

Portrettbilde av Bjørg Midtskogen
Publisert 16. sep. 2022 13:12

Bjørg Midtskogen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 28. oktober 2022.

En glad Agnes Westgaard Bjelkerud sammen med veiledere og fakultetsrepresentanter etter at disputasen var gjennomført. 
Publisert 14. sep. 2022 11:39

Agnes Westgaard Bjelkerud har gått i dybden på hva barnehageansatte tenker om begrepet profesjonalitet. 28. september forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt. 

Portrettbilde av Agnes W. Bjelkerud
Publisert 9. sep. 2022 11:05

Agnes Westgaard Bjelkerud forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 28. september 2022. 

Bilde av Giulia Ferrari i fjellet
Publisert 30. aug. 2022 10:14

Giulia Ferrari har sett nærmere på hvordan klima og miljø påvirker livene til små pattedyr i Norge og Italia. 9. september forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Jonas Karlsen Åstrøm
Publisert 16. aug. 2022 10:42

Jonas Karlsen Åstrøm undersøker tematisering fra flere sider i sin doktorgradsavhandling. 30. august disputerer han.

Portrettbilde av Jonas Karlsen Åstrøm
Publisert 10. juni 2022 12:57

Jonas Karlsen Åstrøm forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet 30.08.2022.

Portrettbilde av Jim B. Skarli
Publisert 30. mai 2022 10:37

Jim Broch Skarli problematizes the term co-creation in public services in his doctoral degree. 

Portrettbilde av Jim B. Skarli
Publisert 27. mai 2022 09:06

Jim Broch Skarli problematiserer uttrykket samskaping i offentlig tjenesteyting i doktorgraden sin. 10. juni er det klart for å forsvare avhandlingen.

Portrettbilde av Barbara Mutonyi
Publisert 20. mai 2022 09:00

Innovasjon bør betraktes som et felles mål for alle i offentlige organisasjoner. Det kommer frem i doktoravhandlingen til Barbara Rebecca Mutonyi som hun forsvarer 3. juni.

Bilde av en mus i en stubbe i skogen
Publisert 10. mai 2022 08:52

Det er vanskelig å slå fast, men forskningen bringer oss stadig nærmere svaret på hvorfor det blir lite mus noen år.

Portrettbilde av Maria Løvsletten
Publisert 28. apr. 2022 11:40

Det er store utfordringer i hvordan oppfølging av pasienter med tvangsvedtak i egen bolig gjennomføres, og hvordan samhandling mellom helsepersonell fungerer. Det kommer frem i doktorgraden til Maria Løvsletten som hun forsvarer 12. mai.

Portrettbilde av Maria Løvsletten
Publisert 26. apr. 2022 08:58

Maria Løvsletten på Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, UiO, 12. mai 2022.

Portrettbilde av Astrid Granly
Publisert 20. apr. 2022 08:47

Astrid Granly har sett nærmere på hvordan lærerutdanningens norskfag kan ruste kommende lærere for viderekommen skriveopplæring. 3. mai forsvarer hun doktoravhandlingen sin.

Portrettbilde av Mona E. P. Aronson
Publisert 6. apr. 2022 08:22

Førskolelærere kan enkelt delta i musikalsk lek, men de gjør det ikke. Hvorfor det? spør Mona Elisabeth Persson Aronson i doktorgradsavhandlingen sin som hun forsvarer 20. april.

Portrettbilde av Steven Connolley
Publisert 5. apr. 2022 14:54

Kan bruk av sosiale medier i frivillige organisasjoner bidra til økt demokrati? 13. april forsvarer Steven Connolley doktorgraden sin som handler om nettopp dette.

Portrettbilde av Steven Connolley
Publisert 5. apr. 2022 08:59

Høgskolelektor på HINN, Steven Connolley, forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO 13. april 2022.