Nettsider med emneord «disputas»

Bilde av en mus i en stubbe i skogen
Publisert 10. mai 2022 08:52

Det er vanskelig å slå fast, men forskningen bringer oss stadig nærmere svaret på hvorfor det blir lite mus noen år.

Portrettbilde av Maria Løvsletten
Publisert 28. apr. 2022 11:40

Det er store utfordringer i hvordan oppfølging av pasienter med tvangsvedtak i egen bolig gjennomføres, og hvordan samhandling mellom helsepersonell fungerer. Det kommer frem i doktorgraden til Maria Løvsletten som hun forsvarer 12. mai.

Portrettbilde av Maria Løvsletten
Publisert 26. apr. 2022 08:58

Maria Løvsletten på Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Det medisinske fakultet, UiO, 12. mai 2022.

Portrettbilde av Astrid Granly
Publisert 20. apr. 2022 08:47

Astrid Granly har sett nærmere på hvordan lærerutdanningens norskfag kan ruste kommende lærere for viderekommen skriveopplæring. 3. mai forsvarer hun doktoravhandlingen sin.

Portrettbilde av Mona E. P. Aronson
Publisert 6. apr. 2022 08:22

Førskolelærere kan enkelt delta i musikalsk lek, men de gjør det ikke. Hvorfor det? spør Mona Elisabeth Persson Aronson i doktorgradsavhandlingen sin som hun forsvarer 20. april.

Portrettbilde av Steven Connolley
Publisert 5. apr. 2022 14:54

Kan bruk av sosiale medier i frivillige organisasjoner bidra til økt demokrati? 13. april forsvarer Steven Connolley doktorgraden sin som handler om nettopp dette.

Portrettbilde av Steven Connolley
Publisert 5. apr. 2022 08:59

Høgskolelektor på HINN, Steven Connolley, forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO 13. april 2022.

Portrettbilde av Mona E. P. Aronson
Publisert 24. mars 2022 13:51

Mona Elisabeth Persson Aronson forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 20. april 2022.

Portrettbilde av Magne Neby
Publisert 18. mars 2022 09:06

1. april forsvarer Magne Neby doktorgradsarbeidet sitt. Han har som mål å gjøre oss klokere på hva som gjør at vi noen ganger har museår og lemenår.

Portrettbilde av Gry Sagmo Aglen
Publisert 25. feb. 2022 09:33

«Man må være så sinnsykt god, for å være kulturskolelærer!» Det sa en av de som ble intervjuet i doktorgradsarbeidet til Gry Sagmo Aglen. 11. mars forsvarer hun avhandlingen sin.

Portrettbilde av Gry Sagmo Aglen
Publisert 23. feb. 2022 09:08

Gry Sagmo Aglen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 11. mars 2022 

Bilde av Magnus Barmoen ute på et jorde
Publisert 22. feb. 2022 10:18

Magnus Barmoen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 04.03.2022.

Bilde av Magnus Barmoen ute på et jorde
Publisert 21. feb. 2022 15:03

Magnus Barmoen har sett på hva slags tillit rovdyrforskning og rovdyrforskere har ute blant folk. 4. mars forsvarer han doktorgradsarbeidet sitt.

Portrait photo of Friederike Merkelbach
Publisert 17. feb. 2022 22:08

Friederike Merkelbach has researched the child star phenomenon and perceptions of musical talent on YouTube in her doctorate. On 23 and 24 February, she will defend her work.

Portrait photo of Cecilie Ruud Dangmann
Publisert 13. feb. 2022 16:07

Cecilie Ruud Dangmann will defend her doctoral thesis in the PhD programme Child and youth competence development at INN University, Elverum campus on 25.02.2022

Portrettbilde av Cecilie Ruud Dangmann
Publisert 11. feb. 2022 08:20

Cecilie Ruud Dangmann har sett på hva som gir unge med fluktbakgrunn en god start i Norge. 25. februar forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Friederike Merkelbach
Publisert 9. feb. 2022 09:50

Friederike Merkelbach har undersøkt barnestjernefenomenet og oppfatninger av musikalsk talent på YouTube i sin doktorgrad. 23. og 24. februar forsvarer hun arbeidet sitt.

Portrettbilde av Aleksander Bern
Publisert 4. feb. 2022 07:45

Avhandlingen til Aleksander Bern tar for seg arkitektkonkurranser og belyser hvordan disse blir brukt, og hvilken innvirkning de har på planleggingsprosesser. 18. februar forsvarer han doktorgradsarbeidet sitt.

Portrait photo of Friederike Merkelbach.
Publisert 26. jan. 2022 09:52

Friederike Merkelbach will defend her doctoral thesis in the PhD programme Teaching and Teacher Education at INN University, with a trial lecture on Wednesday 23.2 and the public defence of her thesis on 24.2.2022. 

Portrettbilde av Cecilie Ruud Dangmann
Publisert 18. jan. 2022 10:03

Cecilie Ruud Dangmann forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet, studiested Elverum 25.02.2022   

Peer Jacob Svenkerud
Publisert 27. des. 2021 18:03

I året som har gått har i alt 21 personer disputert ved HINN. – Dette er vi veldig fornøyd med, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

Bilde av Yusuf Kahn og Frøydis Myromslien utenfor Biohuset i hamar
Publisert 2. des. 2021 13:15

15. desember gjennomføres det for første gang en disputas innen fagområdet bioteknologi på eget doktorgradsprogram i Hamar.

Portrettbilde av Yusuf Khan
Publisert 2. des. 2021 08:06

Yusuf Kahn er opptatt av hvordan musklene våre fungerer og hva som bestemmer muskelcellenes funksjon. Det har han skrevet doktorgrad om, og 15. desember forsvarer han avhandlingen sin.

Publisert 1. des. 2021 09:03

Yusuf Khan forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 15.12.2021.

Portrettbilde av Altamash Bashir
Publisert 26. nov. 2021 15:06

Skogeiere i Norge har mange målsetninger med forvaltningen av skogen sin. Altamash Bashir har sett nærmere hva som ligger bak dette i doktorgradsarbeidet sitt som han forsvarer på Evenstad 10. desember.