Nettsider med emneord «disputas»

Publisert 20. okt. 2021 15:02

Lillian Gran disputerer 30. september 2020 med en kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen. Gran har vært tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Hamar.

Publisert 20. okt. 2021 14:56

Hvordan leser ungdomsskoleelever bildebøker? Det er et av spørsmålene Tove Sommervold har undersøkt i sitt doktorgradsarbeid på PROFF som hun forsvarer 26. august 2020.  

Publisert 20. okt. 2021 14:44

Svein Erik Nordhagen disputerer 28. august med en casestudie av Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Nordhagen har vært tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet.

Publisert 20. okt. 2021 14:38

Høyere utdanning bør i større grad legge til rette for undervisning og læring som utfordrer studentene til å være modige, dumdristige og kreative, viser ny doktorgrad. Odd Rune Stalheim disputerer ved ph.d.-programmet INTOP ved Høgskolen i Innlandet 14. august.

Publisert 20. okt. 2021 12:41

Kåre Letrud disputerer med en avhandling om spredning av ubegrunnede og halvsanne påstander i forskningen. 

Publisert 20. okt. 2021 12:37

Hvordan kan de ansatte i barnehagen snakke med barn de ikke har et felles talespråk med? Johanne Ilje-Lien disputerte ved Høgskolen i Innlandet 04.06.2020. 

Publisert 20. okt. 2021 12:37

Barn av rusmiddelavhengige opplever redsel, stigma og skam. Ny doktorgrad vil bidra til å gi dem bedre hjelp.

Publisert 20. okt. 2021 12:37

Inger-Kristin Larsen Vie forsvarer sitt doktorgradsarbeid på PROFF (ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ved Høgskolen i Innlandet 27.februar 2020 i auditorium 2, Campus Hamar.

Publisert 20. okt. 2021 12:36

Stipendiat Roald Undlien disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10. juni, 2020.

Publisert 20. okt. 2021 12:36

Siri Wieberg Klausen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ved Høgskolen i Innlandet fredag 27. mars 2020.

Publisert 20. okt. 2021 12:36

Flekkmønster på uglers vingefjær er like individuelle som fingeravtrykk og kan brukes for å gjenkjenne enkeltindivider.

Publisert 20. okt. 2021 12:36

Zea Walton forsvarer sin doktoravhandling på ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 13.mars 2020. Doktorgradsarbeidet viser at rødreven beveger seg over mye større områder enn vi har vært klar over. 

Publisert 20. okt. 2021 12:35

Barn som får spesialundervisning har en ustabil og oppdelt skolehverdag, og det kan skape utenforskap, ifølge doktorgradsavhandling. 

Portrettbilde av Friedolin Steinhardt
Publisert 15. okt. 2021 09:25

Friedolin Steinhardt har jobbet med å se på verktøyer for å måle fritidsaktiviteter hos barn med funksjonshemming. Fredag 29. oktober forsvarer han doktorgradsarbeidet sitt

Portrettbilde av Morten Bjørnebye
Publisert 14. okt. 2021 08:14

Hva karakteriserer små barns forankring av matematisk tenkning i kroppslige erfaringer? Torsdag 28. oktober forsvarer Morten Bjørnebye doktorgradsarbeidet sitt. 

Publisert 20. sep. 2021 14:52

Friedolin Steinhardt forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet fredag 29.10.2021.

Portrettbilde av Eva Duedahl
Publisert 17. sep. 2021 08:28

Eva Duedahl vil øke kunnskapen om samarbeid for å få til bærekraftig turismeutvikling. Fredag 1. oktober forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.

Portrettbilde av Ragnhild Holmen Bjørnsen
Publisert 10. sep. 2021 08:45

Vi vet litt om misjonærbarnas erfaringer, men hva vet vi om UD-barn? Ragnhild Karine Holmen Bjørnsen har sett nærmere på dette i sitt doktorgradsarbeid som hun forsvarer 23. september.  

 

Portrettbilde av Ragnhild Holmen Bjørnsen
Publisert 10. sep. 2021 08:45

Vi vet litt om misjonærbarnas erfaringer, men hva vet vi om UD-barn? Ragnhild Karine Holmen Bjørnsen har sett nærmere på dette i sitt doktorgradsarbeid som hun forsvarer 23. september.  

 

Publisert 2. sep. 2021 09:49

Chukwuemeka Kevin Echebiri forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 29.09.2021. 

Publisert 20. aug. 2021 14:55

Eva Duedahl forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet fredag 01.10.2021.