Nettsider med emneord «debatt»

Deltakere i studio
Publisert 15. sep. 2021 09:39

Over hele landet kaster folk seg inn i kampen når nedleggelse av sjukehus, nedleggelse av sjukehustilbud eller plassering av nye sjukehus er tema.