Nettsider med emneord «Ungdoms-OL»

Publisert 20. okt. 2021 14:39

Svein Erik Nordhagen disputerer 28. august med en casestudie av Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Nordhagen har vært tilknyttet ph.d.-programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling (BUK) ved Høgskolen i Innlandet.

Publisert 30. sep. 2021 15:22

Stipendiat Roald Undlien disputerer ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet 10. juni 2020.