Nettsider med emneord «NOKUT»

Photo of Karin Julsrud and Ingrid Guldvik in front of a happy bunch with thumbs up.
Publisert 25. feb. 2022 19:50

Earlier this month, INN University received approval for two new doctoral degree programmes from the board of NOKUT. Those who have worked towards achieving this were delighted at the news.

Bilde av Karin Julsrud og Ingrid Guldvik foran en glad gjeng med tomlenee i været
Publisert 10. feb. 2022 14:22

Torsdag fikk Høgskolen i Innlandet godkjent to nye doktorgradsprogram av styret i NOKUT. Da var gleden stor hos de som har jobbet med å få til dette.