Nettsider med emneord «Helse sosialfag og idrett»

Sykepleiestudent i uniform foran en grønn bakgrunn.
Publisert 31. mai 2021 12:30

Som nyutdannet sykepleier fikk Anders raskt jobb. Ønsket om faglig påfyll førte han tilbake til Høgskolen i Innlandet.