Language: NOR | ENG

Finn et studieprogram

Nyheter

Former fremtidens Norge

Å se og oppleve mestringsfølelsen til barn på nært hold som lærer er det nærmeste Svanhild kommer en drømmejobb.

Pandemien rammer stipendiatene

Forskning HINN har bidratt til viser at halvparten av stipendiatene sier pandemien går utover fremdriften med doktorgraden.

Siste blogginnlegg

Praksis i egen bedrift

I dette blogginnlegget tar jeg et tilbakeblikk på mitt praksisopphold i egen bedrift, NAYA. Jeg deler refleksjoner rundt selve praksisperioden, samt hva jeg vil anse som suksesskriterier for en god praksisperiode. 

Det beste med Rena som studiested

Hva er grunnene til at studentene liker seg så godt på Rena? Det skal jeg fortelle dere om i dette blogginnlegget som retter oppmerksomheten mot de positive sidene med studiestedet. 

Digital undervisning på lærerstudiet

Å være lærer er en veldig praktisk rettet jobb. Så hvordan er det å student med digital undervisning på grunnskolelærerutdanningen? Hvilken undervisningsform jeg liker best og hvorfor jeg er positiv til digital undervisning skriver jeg om i dag. 

Nytt studium i jordbruk på Blæstad

Frå hausten vert nåverande årsstudium i agronomi og landbruksteknikk slått saman til eit årsstudium i jordbruk. Kva er skilnaden og kven bør velja det?

Kalender